Równolegle z prowadzeniem warsztatów dla dzieci, już od wielu lat Miłosz Konarski szkoli również nauczycieli. Już teraz możesz go zaprosić do poprowadzenia Rady Pedagogicznej w Twoim przedszkolu i żłobku!

Szkolenie jest skierowane  do nauczycieli wychowania przedszkolnego i opiekunów żłobka, u których w placówce nie ma regularnych zajęć rytmicznych lub umuzykalniających. Szkolenie skupia się na pokazaniu jak nauczyciel, nie mający wykształcenia muzycznego może w profesjonalny sposób zadbać o umuzykalnienie swoich podopiecznych, nie tylko w formie regularnych zajęć rytmicznych, ale także w zabawach czy improwizacjach, które mogą urozmaicić dzień w przedszkolu i żłobku

Podczas szkolenia dowiesz się:

1. Jak samodzielnie prowadzić zajęcia z rytmiki nie będąc rytmikiem?
2. Jak uwrażliwiać dzieci na muzykę?
3. Jak dopasować trudność zabaw, piosenek i zadań do wieku dzieci?
4. Jak prowadzić zabawy, korzystając z improwizacji muzycznej?

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie
II. Schemat zajęć muzycznych:
1. Przywitanie: piosenki na przywitanie, zabawy improwizacyjne, rozśpiewanie dzieci, zabawy na rozgrzewkę, marsze.
2. Część merytoryczna: nauka tekstów i melodii piosenek, tworzenie aranżacji na instrumenty perkusyjne, improwizacja na instrumentach do piosenki, zabawy rytmiczne, opowieści muzyczne.
3. Część zabawowa: propozycje zabaw ruchowych, sprawnościowych, opartych o ćwiczenie wrażliwości muzycznej, oraz interpretację ruchową muzyki.
4. Część relaksacyjna: dobór repertuaru, dodatkowe zadania.
III. Przykładowe zajęcia rytmiczne

ZAPISY I BLIŻSZE INFORMACJE PORZEZ KONTAKT MAILOWY