NOWOŚĆ! Gimnastyka z Panem Miłoszem

Ćwiczenia przy muzyce dla dzieci w wieku 37 lat

Autor niniejszej publikacji – doskonale znany już dzieciom w całej Polsce, kadrze pedagogicznej przedszkoli, a także rodzicom – spotykając się i rozmawiając z setkami nauczycieli, zwrócił uwagę, że zabawy stworzone przez niego często wykorzystywane są nie tylko w ramach zajęć muzycznych, ale także jako element poranka – w formie rozgrzewki. Tym samym poranne ćwiczenia z Panem Miłoszem weszły w wielu przedszkolach na stałe do planu dnia.

Będąc rytmikiem, Autor postanowił przygotować materiał, w którym punkt ciężkości będzie położony nie na umuzykalnianiu, lecz na ruchu – na zabawach realizujących założenia wychowania fizycznego w przedszkolu. Najistotniejszą częścią tej publikacji stały się więc konkretne ćwiczenia – nie pozbawione jednak walorów muzycznych i humorystycznych.

Na płycie CD będącej częścią publikacji Czytelnicy znajdą osiem zupełnie nowych rozgrzewek – zróżnicowanych tematycznie, ułożonych od najłatwiejszych do najtrudniejszych (jednak po ich wprowadzeniu w zaproponowanej kolejności z tymi bardziej skomplikowanymi poradzą sobie także młodsze dzieci). Pozostałe dwie znane są już Czytelnikom miesięcznika „Bliżej przedszkola” i na płycie zostały zamieszczone jako bonus tracki.

Każda z nagranych rozgrzewek stanowi kompletny, kilkuminutowy zestaw ćwiczeń. Wystarczy odtworzyć utwór… a dzieci zaczną bawić się same!

Tuptaj…

 Maluszku, Średniaczku, Starszaku, Przedszkolaku

Kompletne zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

To bestsellerowa seria płyt zawierająca kompletne, nagrane i już przeprowadzone zajęcia muzyczne. Wystarczy włożyć płytę do odtwarzacza, nacisnąć „play” i… dzieci bawią się same! Kierowane głosem Pana Miłosza wykonują zadania muzyczne, rytmiczne, śpiewają piosenki, a przede wszystkim: biegają, skaczą i po prostu świetnie się bawią! Na każdej publikacji jest nagranych 5 kompletnych zajęć (dostosowanych do wieku dzieci) ułożonych według stopnia trudności. 

Na publikację składają się:

  • płyta CD 1 z kompletnymi, przeprowadzonymi zajęciami, zarejestrowanymi w formie audio, podzielonymi na pięć poziomów – z każdym poziomem wzrasta ich intensywność, różnorodność i trudność;
  • płyta CD 2 zawierająca poszczególne zabawy z każdego poziomu, bez instrukcji słownej dotyczącej sposobu ich wykonania – ten wariant przyda się, gdy dzieci poznają już dobrze konkretne zabawy i nie będą potrzebowały słownych wskazówek, jak przy danym nagraniu muzycznym należy się bawić. Dzięki tej płycie nauczyciel dostaje do ręki narzędzie pracy pozwalające na prowadzenie zabaw na zupełnie nowym poziomie;
  • książeczka, w której zamieszczono konspekty zajęć nagranych na płytę (jako pomoc zawierająca słowa piosenek i krótkie opisy, które precyzują polecenia zarejestrowane na nagraniu). 

Tuptaj po angielsku

Zajęcia muzyczne w języku angielskim dla przedszkolaków

Publikacja Tuptaj po angielsku powstała jako odpowiedź na liczne zapytania ze strony nauczycieli. Składa się z najbardziej ulubionych przez dzieci piosenek i zabaw pochodzących z trzech poprzednich części (Tuptaj, maluszku, Tuptaj, średniaczku oraz Tuptaj, starszaku). Z każdej z tych publikacji wybrano po pięć zabaw i towarzyszące im piosenki, a następnie przełożono je na język angielski. Teksty piosenek oraz komentarze Pana Miłosza zostały przetłumaczone przez Katarzynę Niemiec.

Koszałki-opałki Pana Miłosza

Wiosna, lato, jesień, zima.

Utwory do gimnastyki, zabaw i wygłupów

 

Koszałki-opałki łączą zalety poprzednich publikacji Pana Miłosza – przede wszystkim nagrane przez autora polecenia – z rozbudowanymi propozycjami interpretacji utworów, przygotowanymi przez Gabrielę Gąsienicę.

Publikacje składają się z:

  • książeczki z 35 propozycjami zabaw przygotowanymi przez doświadczone-go nauczyciela wychowania przedszkolnego;
  • dwóch płyt CD, które zawierają 10 utworów instrumentalnych skompono-wanych przez Pana Miłosza specjalnie do zabaw z książki (CD1 z poleceniami oraz CD2 z utworami bez nagranych poleceń).
 

Połączenie dwóch elementów: muzyki i ruchu ma niesamowite znaczenie nie tylko dla kształtowania muzykalności dzieci, ale też przyczynia się do ich ogólnego rozwoju. Uwrażliwianie dzieci na muzykę, stwarzanie możliwości opowiadania jej ruchem, przeżywania jej – jest furtką do szeroko rozumianego rozwoju wyobraźni, twórczości i wrażliwości estetycznej.

Treści zawarte w publikacji inspirowane są kolejnymi porami roku  i związanymi z nimi zjawiskami.

Zabawy bez końca

Zabawy muzyczno-ruchowe dla przedszkolaków w formie gotowych nagrań

Zabawy bez końca to zbiór propozycji dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Zostały one podzielone na pięć kategorii: zabawy na odpadanie, w kole, w parach, w rozsypce i zabawy różne.

Każda z zabaw została wymyślona i zaanimowana przez Pana Miłosza – podobnie jak w publikacjach z „tuptającej trylogii”. I to właśnie Pan Miłosz zachęca do udziału w zabawie, prowadzi ją oraz przypomina o kolejnych etapach. Każdą z nich można powtarzać dowolną liczbę razy – aż do odpadnięcia wszystkich uczestników, wykorzystania każdego z ochotników lub… aż do znudzenia. Głównym celem aktywności zawartych w tej publikacji jest… po prostu dobra zabawa!

Ruch + Muzyka = Matematyka, cz. 1 i cz. 2

Jak utrwalać w praktyce wybrane kompetencje matematyczne u dzieci przy zabawach muzyczno-ruchowych. 

Autorką publikacji jest dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska – doktor nauk społecznych, była doktorantką prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, z którą współpracuje od ponad dekady. Wspólnie z nią zabawy poprowadził i skomponował muzykę Miłosz Konarski.

Czytelnik znajdzie tu:

  • informacje o związkach muzyki z matematyką oraz wpływie zajęć umuzykalniających na efektywność edukacji matematycznej dzieci;
  • zagadnienia dotyczące roli edukacji matematycznej i umuzykalniania dzieci w wieku przedszkolnym;
  • wskazówki do realizacji zajęć i przykłady utworów z zakresu muzyki filmowej i klasycznej;
  • opisy konkretnych zabaw oraz piosenki opracowane specjalnie na potrzeby efektywnej edukacji w obszarach edukacji matematycznej i muzycznej;
  • dwie płyty CD z muzyką do przeprowadzenia zajęć.

Usypianki – wyciszanki

Relaksacyjna opowieść muzyczna na czas leżakowania

Usypianki-wyciszanki to opowieść muzyczna autorstwa Ewy Stadtmüller złożona z kołysanek i wyciszających opowiadań przeplatanych zagadkami. Wszystko to spojone jest relaksacyjną muzyką skomponowaną specjalnie na potrzeby tej publikacji przez Miłosza Konarskiego. Ta prawie godzinna opowieść, w której jedna historia przechodzi swobodnie w drugą, została stworzona z myślą o tym, aby pomóc nauczycielom i opiekunom w wyciszeniu dzieci podczas poobiedniego odpoczynku w przedszkolu, żłobku, klubie malucha, a także w domu.

Ewa Stadtmüller i Miłosz Konarski ogłaszają koniec kłopotów z ciszą popołudniową!