Publikacje

Koszałki-opałki. Jesień – NOWOŚĆ!

Utwory do gimnastyki, zabaw i wygłupów

Przedstawiamy zupełnie nowy typ publikacji. Koszałki-opałki łączą zalety poprzednich publikacji Pana Miłosza – przede wszystkim nagrane przez autora polecenia – z rozbudowanymi propozycjami interpretacji utworów, co daje nauczycielowi możliwość swobodnego z nich korzystania.

Połączenie dwóch elementów: muzyki i ruchu ma niesamowite znaczenie nie tylko dla kształtowania muzykalności dzieci, ale też przyczynia się do ich ogólnego rozwoju. Uwrażliwianie dzieci na muzykę, stwarzanie możliwości opowiadania jej ruchem, przeżywania jej – jest furtką do szeroko rozumianego rozwoju wyobraźni, twórczości i wrażliwości estetycznej.

„Koszałki-opałki. Jesień” kupisz, klikając TUTAJ

Tuptaj po angielsku – NOWOŚĆ!

Zajęcia muzyczne w języku angielskim dla przedszkolaków

Publikacja Tuptaj po angielsku powstała jako odpowiedź na liczne zapytania ze strony nauczycieli. Składa się z najbardziej ulubionych przez dzieci piosenek i zabaw pochodzących z trzech poprzednich części (Tuptaj, maluszku, Tuptaj, średniaczku oraz Tuptaj, starszaku). Z każdej z tych publikacji wybrano po pięć zabaw i towarzyszące im piosenki, a następnie przełożono je na język angielski. Teksty piosenek oraz komentarze Pana Miłosza zostały przetłumaczone przez Katarzynę Niemiec.

„Tuptaj po angielsku” kupisz, klikając TUTAJ

Zabawy bez końca

Zabawy muzyczno-ruchowe dla przedszkolaków w formie gotowych nagrań

Zabawy bez końca to zbiór propozycji dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Zostały one podzielone na pięć kategorii: zabawy na odpadanie, w kole, w parach, w rozsypce i zabawy różne.

Każda z zabaw została wymyślona i zaanimowana przez Pana Miłosza – podobnie jak w publikacjach z „tuptającej trylogii”. I to właśnie Pan Miłosz zachęca do udziału w zabawie, prowadzi ją oraz przypomina o kolejnych etapach. Każdą z nich można powtarzać dowolną liczbę razy – aż do odpadnięcia wszystkich uczestników, wykorzystania każdego z ochotników lub… aż do znudzenia. Głównym celem aktywności zawartych w tej publikacji jest… po prostu dobra zabawa!

„Zabawy bez końca” kupisz, klikając TUTAJ

Tuptaj, Maluszku

Zajęcia muzyczne dla grup żłobkowych i młodszych przedszkolaków. 

  • Jak prowadzić zajęcia umuzykalniające z dziećmi w wieku od 1,5 roku do 3 lat?
  • Jak fachowo rozwijać u nich umiejętności muzyczno-rytmiczne, nie będąc rytmikiem?
  • Jak sprawić, by takie zajęcia były dla dzieci prawdziwą przyjemnością?

Publikacja, którą trzymasz w rękach, jest odpowiedzią na powyższe pytania. Nie dajemy Ci kolejnych scenariuszy zajęć, w oparciu o które takie zajęcia można zrealizować – ta publikacja to kompletne, już przeprowadzone zajęcia, nagrane w formie audio! Wkładasz płytę do odtwarzacza i dzieci po prostu zaczynają się przy niej bawić – prościej się nie da!

„Tuptaj, Maluszku” kupisz, klikając TUTAJ

Tuptaj, Średniaku

Zajęcia muzyczne dla młodszych i średnich grup przedszkolnych.

Po sukcesie Tuptaj, maluszku przyszedł czas na kontynuację. Tuptaj, średniaczku oparte zostało na takich samych założeniach, co poprzednia publikacja. Tym razem podzielone na pięć poziomów zajęcia są jednak skierowane do nieco starszych dzieci (od 2 do 5 lat). Z realizacją wszystkich zaplanowanych poziomów zajęć poradzą sobie także dzieci ze starszych grup żłobkowych – pod warunkiem, że poziomy te będą wprowadzane w oznaczonej kolejności oraz, że najmłodsi wcześniej bawili się przy publikacji Tuptaj, maluszku.Tuptaj, średniaczku od swojej poprzedniej części różni się tempem i intensywnością zajęć. Zabaw jest więcej, są bardziej dynamiczne i zróżnicowane. Dzieci są zachęcane do śpiewania prostych piosenek. 

Nie dajemy Ci kolejnych scenariuszy zajęć, w oparciu o które takie zajęcia można zrealizować – ta publikacja to kompletne, już przeprowadzone zajęcia, nagrane w formie audio!

„Tuptaj, Średniaczku” kupisz, klikając TUTAJ

Tuptaj, Starszaku

Zajęcia muzyczne dla starszych grup przedszkolnych. 

Tuptaj, starszaku to publikacja, która po Tuptaj, maluszku i Tuptaj, średniaczku zamyka „tuptającą trylogię”. Jest skierowana do dzieci w wieku od 5 do 7 lat i została oparta na tych samych założeniach, co poprzednie części. Ponieważ jednak czas skupienia uwagi u starszych dzieci jest dłuższy – zabawy uległy wydłużeniu i stały się bardziej wymagające i zróżnicowane, a całą publikację podzielono na cztery poziomy. Sposób prowadzenia narracji dostosowano do wieku starszych przedszkolaków.

Nie dajemy Ci kolejnych scenariuszy zajęć, w oparciu o które takie zajęcia można zrealizować – ta publikacja to kompletne, już przeprowadzone zajęcia, nagrane w formie audio! 

„Tuptaj, Starszaku” kupisz, klikając TUTAJ

Usypianki – wyciszanki

Relaksacyjna opowieść muzyczna na czas leżakowania

Usypianki-wyciszanki to opowieść muzyczna autorstwa Ewy Stadtmüller złożona z kołysanek i wyciszających opowiadań przeplatanych zagadkami. Wszystko to spojone jest relaksacyjną muzyką skomponowaną specjalnie na potrzeby tej publikacji przez Miłosza Konarskiego. Ta prawie godzinna opowieść, w której jedna historia przechodzi swobodnie w drugą, została stworzona z myślą o tym, aby pomóc nauczycielom i opiekunom w wyciszeniu dzieci podczas poobiedniego odpoczynku w przedszkolu, żłobku, klubie malucha, a także w domu.

Ewa Stadtmüller i Miłosz Konarski ogłaszają koniec kłopotów z ciszą popołudniową!

„Usypianki – wyciszanki” kupisz, klikając TUTAJ